Verzekerd van het het beste onderhoud

kasgarant
Contact opnemen

uw kas onze zorg

Focus op de zaken die belangrijk zijn! Wij verzorgen het onderhoud van uw kas. Door preventief onderhoud voorkom je onverwachtse kosten! Ontvang tot wel 10% korting op uw verzekerginspremie!

Voorkom Onverwachte Kosten

In goede maar zeker in slechte tijden is onderhoud van groot belang. Schade met daarbij komende kosten komen nooit gelegen. Door preventief onderhoud goed uit te voeren voorkomt u onverwachte kosten en ontvangt u korting op uw gehele verzekeringspremie oplopend tot wel 10%.

Uitgekiend 10 Stappenplan

Met het uitgekiende 10 stappenplan van Kasgarant weet u precies waar u aan toe bent. Van een uitgebreide inventarisatie met schriftelijke rapportage,  een jaarlijkse onderhoudscontrole tot een schade en calamiteiten service. Met Kasgarant heeft u zekerheid met betrekking tot het onderhoud van uw kas. Uw kas, onze zorg!

Over kasgarant

Onderhoud aan glaskassen wordt steeds belangrijker omdat de levensduur van de huidige glaskassen steeds vaker verlengd wordt. Doordat nieuwbouw in deze grillige markt vaak een te groot risico voor de kwekers is zien we een trendverandering in de Nederlandse kassen- en tuinbouw.

Samenwerkingsverbanden van telers en kassenbouwers beperken zich niet meer tot Noord en Midden-Europa maar gaan steeds verder het continent te buiten. Hierdoor gaat niet alleen onze teeltkennis naar het buitenland, maar vertrekken ook de mensen die jaren ervaring hebben in de bouw en onderhoud van onze kassen. Omdat deze mensen van groot belang zijn voor het juiste onderhoud, het snel en efficiënt repareren van onze kassen is continuïteit van groot belang om deze kennis binnen de landsgrenzen te behouden.

Door regulier onderhoud uit te voeren kunnen deze mensen jaarrond onderhoudswerkzaamheden en reparaties uitvoeren en bij calamiteiten opschalen tot grote reparatieploegen. Doordat u als kweker tevens gebruik kan maken van de Kasgarant Glasvoorraad zijn er buiten de handjes ook voldoende materialen voorhanden. Kasgarant heeft d.m.v. een samenwerkingsverband reeds dekking in Noord-Holland, Friesland – Groningen en nu dus ook in Zuid-Holland en Noord-Brabant. De korting die uw verzekeringsmaatschappij hiervoor aan u geeft, dekt een groot deel van de kosten van dit reguliere onderhoud.

10 stappenplan

1. Nul meting

Inventarisatie kas inclusief onderhoud schermingsinstallatie en smeren luchtmechaniek

Stap 1

2. Schriftelijke Rapportage

Reparatie advies geconstateerde gebreken en inventarisatie reserve materialen

Stap 2

3. Uitvoering reparaties

Volgens schriftelijke begroting binnen 3 maanden

Stap 3

4. Kasgarant Certificaat

Verstuurd naar u en uw verzekeringsmaatschappij voor korting op bedrijfs- en teeltverzekeringspremie (deze kan per verzekeringsmaatschappij verschillen)

Stap 4

5. Kasgarant kwaliteitsschild

Het kasgarant kwaliteitsschild wordt geplaatst op uw gevel

Stap 5

6. Kasgarant bedrijfsapp

Gepersonaliseerde Kasgarant bedrijfsapp voor schade en storingsmelding, onderhoudshistorie en voorraadbeheer

Stap 6

7. Jaarlijkse onderhoudscontrole

Vooraf overeengekomen onderhoudsweek
(eis van de verzekering om korting premie te behouden)

Stap 7

8. Schade of calamiteit service

Binnen 72 uur inventarisatie van de situatie, herstel of werkzaamheden om verdere schade te beperken

Stap 8

9. Glasvoorraad Kasgarant

Op het moment van calamiteiten toetreding tot de Kasgarant Glasvoorraad

Stap 9

10. Calamiteiten service

Bij calamiteiten reparatie voorrang op niet leden

Stap 10

Greep uit onze klanten

Contact opnemen

10 + 8 =

Wij hebben geen kantoorfunctie. Graag het contactformulier invullen en dan nemen wij binnen 48 uur contact me u op!